کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت


نه تو می مانی و نه اندوه


و نه هیچیک از مردم این آبادی...


*به حباب نگران لب یک رود قسم،*


و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت

[ شنبه 13 آذر 1395 ] [ 20:09 ] [ ati ]