یه آهنگ..چه نیازی است که آدم ماشین زمان بسازد؟   

 وقتی میشود آهنگی گوش کنی و به همان لحظه،دقیقا به همان لحظه پرتاب شوی......

[ شنبه 13 آذر 1395 ] [ 20:14 ] [ ati ]