دوستش داری بگو

به کسی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری

و چقدر در زندگی برایش ارزش قائل هستی

چون زمانی که از دستش بدی

مهم نیست چقدر بلند فریاد بزنی

او دیگر صدایت رانخواهد شنید


[ دوشنبه 15 آذر 1395 ] [ 20:02 ] [ ati ]